အူရီဒူးျမန္မာက Google Play Store ရွိ App ႏွင့္ App အတြင္း ၀ယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ ဖုန္းဘီလ္ျဖင့္တိုက္ရိုက္ေငြေပးေခ်ႏုိင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးအပ္သည့္ ျမန္မာ့ ပထမဦးဆံုး ေအာ္ပေရတာအျဖစ္ ဦးေဆာင္

အူရီဒူးျမန္မာမွ ယေန႕တြင္ Google Play Store အသံုးျပဳရာတြင္ ဖုန္းဘီလ္ျဖင့္တိုက္ရိုက္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ကမ္းလွမ္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ Google ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပထမဦးဆံုးေအာ္ပေရတာ ျဖစ္လာေၾကာင္း…

အူရီဒူးမွ သံုးစြဲသူအေတြ႕အၾကံဳကို ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္းေပရန္ ကိုယ္တုိ္င္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ “တိုက္ရိုက္စကားေျပာရန္” ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္ေပးအပ္

အူရီဒူးျမန္မာသည္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳျခင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကို My Ooredoo App တြင္ မၾကာမီကထပ္မံထည့္သြင္းျပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔ထဲမွ အဓိကထူးျခားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုမွာ မိမိတို႕ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္…

အူရီဒူး မွ MBAPF ႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ “ျပည့္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မွ ျပည္သူ႔စင္တာဆီသို႔” တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရး စီမံကိန္းအား ကူညီေထာက္ပံ့

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းတြင္ အဓိက ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးေပးေနေသာ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ယေန႔တြင္ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ စာၾကည့္တိုက္နွင့္ လူထုအဖြဲ႕အစည္း စင္တာ (၁၅၀)၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ Myanmar Book Aid…

အူရီဒူးျမန္မာမွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၁ ခုေျမာက္ ႏွင့္ ၁၂ခုေျမာက္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲအား က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

အူရီဒူးျမန္မာသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၄င္းတို႔လွဴဒါန္းထားေသာ ၁၁ ခုေျမာက္ ႏွင့္ ၁၂ ခုေျမာက္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ အား က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသို႔…

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး “ဟက္ကသြန္ ၂၀၁၈”နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရသည့္ အဖဲြ႕ ၃ ဖဲြ႕အား ေၾကညာ

  ၂၀၁၈၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ – ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ လူငယ္ပရိုဂရမ္မာမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္းမ်ားကို ပါဝင္ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ဟက္ကသြန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီး၏ ဆုေပးပဲြ…

Cisco ႏွင့္ အူရီဒူးျမန္မာတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဒီဂ်စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းဗ်ဴဟာပိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႉမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ နည္းပညာပိုင္းတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ Cisco တုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၺဏီမ်ား၏ ဒီဂ်စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္…

Myanmar Idol Grand Final ပြဲစဥ္၏ SMS Voting မွ ရရွိလာေသာ ျမန္မာက်ပ္ သိန္း ၃၈ဝ ကို အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ Myanmar Idol တို႕မွ ေပးအပ္လွဴဒါန္း

ယေန႔တြင္ အူရီဒူးျမန္မာမွ Myanmar Idol ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္ SMS Voting မွ ရရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာေငြက်ပ္သိန္း ၃၈ဝ အား လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္ရြာရွိ ေအာင္ေဇယ်ာမင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း…

Ookla မွ အူရီဒူးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျမန္ဆံုး မိုဘိုင္းကြန္ရက္အျဖစ္ Speedtest ဆုခ်ီးျမႇင့္

(Zawgyi) Ookla မွ Speedtest Intelligence ရဲ႕ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ အူရီဒူးကြန္ရက္ဟာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေဒတာကူးေျပာင္းရာတြင္ ၾကန္႕ၾကာမႈ Latency အနည္းဆံုးျဖင့္ အျမန္ဆန္ဆံုုး ကြန္ရက္ျဖစ္လာပါတယ္။…

အူရီဒူးႏွင့္ Nokia တို႕ပူးေပါင္းၿပီး IoT ေရွ႕ေျပးဝန္ေဆာင္မႈ“Sensing as a Service” ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္

[Zawgyi] အူရီဒူးႏွင့္ Nokia တို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူေနမႈဘဝမ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ကူညီ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ႏုိင္ငံအတြင္း IoT ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး စတင္မိတ္ဆက္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းရန္…

အူရီဒူးျမန္မာ ႏွင့္ Nokia တို႔မွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး VoLTE နည္းပညာျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုနုိင္မႈကို လက္ေတြ႔သရုပ္ျပသ

[Zawgyi] ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ           ျမန္မာ့ အျမန္ဆန္ဆံုး 4G Plus ကြန္ရက္ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာက႑တြင္ ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ Nokia နွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး…

ကမာၻ႔ဖလားေဘာလံုးပြဲ၏ ေနာက္ဆံုးဗိုလ္လုပြဲကို “ေဒတာအသံုးျပဳခ ႏွင့္ စာရင္းသြင္းရယူခေပးရန္မလိုဘဲ” My Ooredoo App ကေန ၾကည့္ရွဳခြင့္ရမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆန္ဆံုး 4G Plus ကြန္ရက္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္းကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ယေန႔တြင္ ၎၏ ၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ားကို…

ကမာၻ႕ဖလား ၂ဝ၁၈ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ Russia Roaming Packs မ်ားကို အူရီဒူးမွမိတ္ဆက္

[Zawgyi] \အူရီဒူးျမန္မာမွ ကမာၻ႕ဖလားကို ေပ်ာ္ရြင္စြာဆင္ႏႊဲႏုိ္င္ရန္ ယေန႕တြင္ အူရီဒူးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ “Roam 2 Russia” ကို ရုရွားႏုိ္င္ငံသုိ႕သြားေရာက္၍ ကမာၻ႕ဖလားပြဲစဥ္မ်ား ကို ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္ျခိဳက္စြာ ၾကည့္ရႈခံစားႏုိင္ရန္၊…

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Esports ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ပံ႔ပိုးေပးႏိုင္ရန္ အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ HOG တို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုး

[Zawgyi]  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ုယ္ျပန္႕ဆံုးႏွင့္ လုိင္းအတည္ျငိမ္ဆံုး 4G ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ေနသည့္ အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပထမဦးဆံုး Esports စင္တာ HOG တို႕သည္ ယေန႕တြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထုိးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္၍…

အူရီဒူး၏ ေဒတာလုိက္ပြဲအစီအစဥ္ကို ကာလတိုးျမႇင့္

[Zawgyi] အူရီဒူးျမန္မာမွ  ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူး အတာသၾကၤန္ အားလပ္ရက္ကာလအၿပီးတြင္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုမွ်ေဝေပးလိုက္ပါသည္။ အူရီဒူးမွ သံုးစြဲသူမ်ားကုိ အစဥ္အျမဲဂရုစုိက္အေလးထားသည့္အတြက္ ယခုအခါ သံုးစြဲသူမ်ားအအၾကား အႀကိဳက္ေတြ႔ ေရပန္းစားေနသည့္ ေဒတာလည္းသံုး ဖုန္းလည္းေျပာ…

အတာသၾကၤန္မွာ ေဒတာလိုက္ပြဲအစီအစဥ္ေတြဝယ္ယူျပီး ေဒတာလက္ေဆာင္ေတြရယူလိုက္ပါ

အူရီဒူးျမန္မာမွ အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္အတူဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ ခ်စ္ခင္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း သႀကၤန္ကာလမွာ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးႏွင့္ လိုင္းအတည္ၿငိမ္ဆံုး အူရီဒူး 4G ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး အျမဲအဆက္အသြယ္ရွိေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဒတာအသံုးျပဳခြင့္ လက္ေဆာင္နဲ႔ အူရီဒူးအခ်င္းခ်င္းဖုန္းေခၚႏိုင္တဲ့ မိနစ္လက္ေဆာင္ေတြကို…