လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ႏွစ္ရဲ႕ ဒီေန႔မွာ iPods ေတြကုိ စတင္ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ႏွစ္တာကာလျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၁ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ရက္ေန႔မွာ Steve Jovs ဟာ “1000 Songs in Your Pocket" (သီခ်င္းအပုဒ္ ၁၀၀၀၊ သင့္အိတ္ေထာင္ထဲမွာ) ဆုိတဲ့ Slogan နဲ႔ အတူ Apple ရဲ႕ ပထမဆံုး Original iPod ေတြကုိ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္...

ဧၿပီလ၂၈ရက္ေန႔မွာ Apple ဟာ iTunes Music Store ကုိစတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္

၂၀၀၃ခုႏွစ္ရဲ႕ ဧၿပီလ၂၈ရက္ေန႔မွာ Apple Computer ကုမၸဏီဟာ iTunes Music Store ကုိစတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး iPod မွာရွိတဲ့ iTunes Software အတြက္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကုိ ၉၉ဆင့္ ႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုး ဒီဂ်စ္တယ္သီခ်င္းေတြေရာင္းခ်တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ မဟုတ္ေပမယ...

Top