ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာ ပါတဲ့ Wall Plug

စမတ်ဖုန်းများမှာ ဉာဏ်ရည်တု နည်းပညာများကို ထည့်သွင်းလာကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် AI ကို အခြား ထုတ်ကုန်များမှာပါ အသုံးချလာကြပါတယ်။ အခုလည်း ဉာဏ်ရည်တု နည်းပညာပါတဲ့ စမတ် မီးပလက်ပေါက်ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။…