လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၃၈ႏွစ္ရဲ႕ ဒီေန႔မွာ Edison Electric Light ကုမၸဏီကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္

ကမာၻေပၚကုိ လွ်ပ္စစ္မီးလံုးေတြနဲ႔ အလင္းျပေပးခဲ့တဲ့ Thomas Edison ဟာ ၁၈၇၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ေန႔မွာ “Edison Electric Light Company” ဆုိတဲ့ ကုမၸဏီကုိ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံသူ တစ္စုနဲ႔အတူ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ကုမၸဏီရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ Edison ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္မီးစနစ္နဲ႔  ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုးကုိ အဓိကေထာက္ပံ့ မီးေပးႏုိင္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Edison တီထြင္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းရွည္ကာဘြန္ျဖည့္ မီးလံုးေတြကုိ ထုတ္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ။

တကယ္ေတာ့ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ မျဖစ္ထြန္းခဲ့ပဲ ၁၈၉၂ခုႏွစ္မွာေတာ့ Edison ရဲ႕ တျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ စုေပါင္းၿပီး General Electric ဆုိတဲ့ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။

Ref: This Day In Tech

%d bloggers like this: