၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရွီးဗားနင္းပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ယခုလာမယ့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ Chevening Scholarships Programme (ရွီးဗနင္းပညာသင္ဆု) ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ ေခၚယူလ်က္ ရွိျပီး အဲဒီအထဲကမွ စိတ္၀င္စားဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ ပညာသင္ဆုတစ္ခုကေတာ့ ရွီးဗားနင္း ပညာသင္ဆုျဖစ္တယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။
.
ရွီးဗားနင္း ပညာသင္ဆုဟာ အဂၤလန္နဲ႔ ျဗိတိန္ ဓနသယာယႏုိင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ အထင္ကရ တကၠသုိလ္ေတြမွာ မဟာတန္း၊ ဘဲြ႔လြန္တန္းေတြကုိ ဆက္လက္တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ဖုိ႔ ေငြေၾကး၊ စာအုပ္စာတမ္း၊ အဆက္အသြယ္ ..စတဲ့ အေကာင္းဆုံး အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးအပ္ႏုိင္တဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္တယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။
.
ရွီးဗားနင္းဟာ နယ္ပယ္ရပ္အသီးသီးမွာ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနဆဲ၊ ေအာင္ျမင္ေနဆဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာငး္ေတြ အမ်ားအျပားရွိျပီး ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္၊ ခုိင္မာတဲ့ ပညာေရးေနာက္ခံရွိသူေတြကုိ ပညာသင္ဆုေပးအပ္ေလ့ရွိျပီး ရွီးဗားနင္း ပညာသင္ဆုအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တတ္သိနားလည္မႈအတြက္ အရည္အေသြးတစ္ရပ္အေနနဲ႔ IELTS skills ပ်မ္းမွ် ၆.၅ ရွိရမယ္ လုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၈.၁၀.၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ဆုံးထားျပီး ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေသးစိတ္ အခ်က္အလင္ေတြကုိ ပုိမုိသိရွိလုိပါက ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ဆုခ်ီးျမင့္မႈေတြအေၾကာင္း ကုိ ေရးသားေဖာ္ျပထားတဲ့ www.chevening.org/apply/faqs မွာ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္တယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။

Ref : BC

%d bloggers like this: