အာကာသယာဥ္မွဴးနဲ႔ ေလယာဥ္မွဴးေတြပါဝင္တဲ့ emoji အသစ္ေတြကုိ Apple ျပသ

Apple ကုမၸဏီဟာ Unicode စံအဖြဲ႔အစည္းက ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့တဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးထြက္ emoji အသစ္ေတြကုိ ဒီေန႔မွာ ထုတ္ေဖာ္ျပသလုိက္ပါတယ္။ iPhone ထုတ္လုပ္သူရဲ႕ ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ emoji အသစ္ေတြထဲမွာ မီးသတ္သမား၊ ေလယာဥ္မွဴး၊ ပန္းခ်ီဆရာ၊ အာကာသယာဥ္မွဴးနဲ႔ တရားသူႀကီးေတြ ပါဝင္တာျဖစ္ပါတယ္။

Unicode စံအဖြဲ႔အစည္းဟာ တစ္ကမာၻလံုးက အသံးျပဳေနတဲ့ emoji စနစ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအဖြဲ႔အစည္းမွာ Apple, Google, Microsoft တုိ႔လုိ ကုမၸဏီႀကီးေတြနဲ႔ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Apple ကယခုလုိ emoji အသစ္ေတြ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သလုိ Google ဟာလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လတုန္းက emoji အသစ္ေတြအတြက္ ထပ္မံခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ လယ္သမား၊ ဆရာဝန္၊ ဂီတသမားနဲ႔ ဆရာဆရာမေတြ ပါဝင္ခဲ့တာပါ။ ယခုထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ Apple ရဲ႕ emoji ေတြကေတာ့ Unicode 4.0 ကုိအေျခခံၿပီး က်ား၊မ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္း စုစုေပါင္း ၃၂ခုရွိခဲ့တာပါ။

Ref: The Verge

Comments

comments

U Min Thant
U Min Thant is the nick name of Min Thant. He loves english language and translator life. At the past time he hasn't the experience of translation. He prefer writing about Technology and Sciences Technology Things. And his hobby is to watch movies and read books. So he wants to translate many Movies and Books too. In his free time, you'll find U Min Thant in front of the TV and polish his phone.
Top