အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးမ်ားမွာ IS တုိ႔ကုိ ဆုိက္ဘာတုိက္ခိုက္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းႏိုင္ေၾကာင္း ကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေျပာ

အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးေတြရဲ႕ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မွဳအဖြဲ႕ေတြဟာ IS ေတြကုိတုိက္ခုိက္မယ့္ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မွဳမွာ ပါဝင္လာဖြယ္ရွိေနတယ္လုိ႔ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အက္ရွ္တန္ကာတာက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးေတြဟာ အရန္တပ္ဖြဲ႔ေတြအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာသာရွိေနေပမယ့္ အမ်ိဳးသားလုိအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မွဳ ၁၂၀ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုယ္တုိင္ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယူနစ္တစ္ခုစီမွာ တုိက္ခိုက္မႈ ၂၆၂ ခုပါဝင္ၿပီး Microsoft နဲ႔ Google ရဲ႕ Alphabet တုိ႔လုိ ကုမၸဏီေတြက ဝန္ထမ္းေတြပါဝင္တဲ့ လူ၁၀၁ ေယာက္ပါဝင္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကာတာက တုိက္ခုိက္မွဳေတြကုိ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မလုပ္ေဆာင္ေသးေပမယ့္ အနာဂါတ္မွာ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“ယူနစ္ေတြအေနနဲ႔ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈေအာ္ပေရးရွင္းမွာ ပါဝင္မွာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီအတြက္ေရွ႕ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအရွိန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အီရတ္နဲ႔ ဆီးရီးယားမွာ IS ေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ႏုိင္ေအာင္ၿပီး တကယ္လုပ္ေဆာင္ဖို႔လုိအပ္သလုိ ေကာင္းေကာင္းလည္းလုပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္” လုိ႔ ကာတာက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Ref: Reuters

Comments

comments

U Min Thant
U Min Thant is the nick name of Min Thant. He loves english language and translator life. At the past time he hasn't the experience of translation. He prefer writing about Technology and Sciences Technology Things. And his hobby is to watch movies and read books. So he wants to translate many Movies and Books too. In his free time, you'll find U Min Thant in front of the TV and polish his phone.

Leave a Reply

Top