41 Shares 15 Views

mHealth မွ ဆရာဝန္နဲ႕လူနာကို ပိုမိုရင္းႏွီးေစမယ့္ ဒီဂ်စ္တယ္လူနာအစီအစဥ္အေၾကာင္း ရွင္းျပ

ကန္႕လန္႔ကာေနာက္ကေန အလားအလာရွိတဲ့ ဆရာဝန္ေတြကေန ဒီကုသမႈ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႕ ေလ့က်င့္ခန္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစာရင္းကို ျပဳစုထားပါတယ္။

ေမာ္ဒန္လူနာလို႕ေခၚတဲ့ ယေန႕ေခတ္လူနာေတြဟာ အြန္လိုင္းနဲ့ စတင္ထိေတြ႔လာပါတယ္။Digital လူနာဆိုတာ ပညာတတ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ေရာ သတင္းေပးႏိုင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ပါ ဆရာဝန္က ၾကိဳသိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဆရာဝန္တစ္ဦးနဲ႕ မခ်ိန္းဆိုခင္မွာ 86%ေသာ လူနာေတါက က်န္းမာေရးနဲံ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အရာေတြကို ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြျပီး ေျပာင္းလဲမႈကိုလုပ္ပါတယ္။လူနာေတြရဲ႕ထက္ဝက္ကေတာ့ ေရာဂါနဲ႕ပတ္သက္တဲံစစ္ခ်က္ေတြကို မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႕သာ အင္တာနက္ေပၚရွာျပီး သံုးၾကပါတယ္။ေနာက္ဆံုးမွ ဆရာဝန္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႕ အစီအစဥ္ကိုဆြဲပါတယ္။

33% ထက္ပိုတဲ့ အေမရိကန္လူမ်ိဳဒေတါဟာ SOCIAL MEDIAL ကေန က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြကို ေလ့လာလိုက္စားပါတယ္။

41% ခန္႔ရွိေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေထာက္ပံ့ေနသူေတြကိုလည္း သူတို႕ေရြးျခယ္မႈရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို SOCIAL MEDIA ကေန ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။

က်န္းမာေရးအရ ေႏြးေထြးမႈ

82% ေသာ အေမရိကန္လူမ်ိဳးေတြက ဆရာဝန္ဆီက တိုက္ရုိက္အေျဖထက္ မိုဘိုင္းဖုန္းက က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္ကို ပိုေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။

52% ေသာ လူနာေတြဟာ ရုပ္ရွင္တစ္ကားလို သူတို႕ရဲ႕ စိတ္လက္ခ်မ္းသာမႈေတြနဲံ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္၇ာေတြကို ေျပာျပခ်င္ၾကပါတယ္။

84% ေသာ လူနာေတြကေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ေဆးဝါးမွတ္တမ္းေတြကို ONLINE မွာ စာရင္းျပုစုေပးထားမယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကသူေတြပါ။

88% ေသာ သမားေတာ္ေတြကေတာ့ သူတို႕လူနာေတြရဲ႕ အိမ္ေနရင္းအေျခအေနေတြပါ မျပတ္ေစာင့္ၾကပ္ေပးခ်င္ေတြပါ။သူတို႕ရဲ႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေတြယေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္နဲ႕ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာေတြ အတြက္ေရာေပါ့။

3 ေယာက္ အနက္ လူနာ တစ္ေယာက္ႏႈန္း

အင္တာနက္လမ္းညႊန္ကေနတဆင့္ ဆရာဝန္နဲ႕ ဆက္သြယ္ဖို႕ အသံုးျပဳၾကပါါတယ္။

အဲ့ဒီလိုပဲ 70%ေသာ လူနာေတြကလည္း အဆင္ေျပလြယ္ကူတဲ့ နည္းျဖစ္တဲ့ အင္တာနက္လမ္းညႊန္မႈနဲ႕ ဆရာဝန္ေတြကို ဆက္သြယ္ဖို႕ အသင့္ရွိေနၾကပါျပီ။

64% ခန္႔ လူနာေတြကလည္း သူတို႕ရဲ႕ က်န္းမာေရးေဆးစစ္ခ်က္ေတြကို အင္တာနက္ကေနတစ္ဆင့္ ဆရာဝန္ေတါဆီက လက္ခံရယူေနဆဲပါပဲ။

လူနာေတြရဲ႕ 60% ကေတာ့ သူတို႕ကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားတဲ့ ေဆးဝါးေတြကို သုေတသနအရမွတ္တမ္းအား ပိုနားလည္ေအာင္ခ်ျပေစခ်င္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါမွမဟုတ္ ထပ္တူညီမွွ်ရွိျပီးသားအရာရွိရင္လည္း ဓာတ္ခြဲရာမွာ ထည့္သြင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မလားဆိုတာေရာေပါ့…။

52% ေသာ စားသံုးသူေတြဟာ က်န္းမာေရးနဲ့ လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ အစားအေသာက္အေနအထိုင္ေနာက္ကို ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္လာၾကပါျပီ။

mHealth လို႕ ေခၚတဲ့ နည္းပညာဟာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆီသို႕ အေကာင္းဘက္က လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့ျပီးသူတို႕ရဲ႕ ေနထိုင္မႈကိုပိုတိုးျမွင့္လာေစပါတယ္။

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူ အေ၇အတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စမတ္ဖုန္းနဲ႔ ေမာ္နီတာကေန သူတို႕ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္။

2012 မွာ 75 မီလ်ံနီးပါးရွိျပီးေတာ့ 2014 ႏ်စ္ကုန္ပိုင္းမွာေတာ့ 3 ခ်ိဳး 1 ခ်ိဳး ထိျမွင့္ တက္သြားပါတယ္။

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေတြဟာလည္း  70% နီးပါးထိ အျမင့္ဆံုးေရာင္းအားနဲ့ ေရာင္းရေနဆဲပါပဲ။

2018 မွာ အားကစားနဲ႕ ပတ္သက္တဲံ က်န္းမာေရးအဝတ္အစားေတြဟာ 112 မီလ်ံအထိ ျမွင့္တက္လာႏိုင္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

274 မီလ်ံ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ Application ေတြကို တစ္ဦးပိုင္ အသံုးျပဳဖို႕အတြက္ ေဒါင္းလုပ္ ေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီဂ်စ္တယ္ လူနာေတြရဲ႕ လုံျခံဳေရးဆက္သြယ္မႈေတြဟာ mHealth ရဲ႕ အဓိကေအာင္ျမင္မႈ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

Fitness/Health Apps ေတြဟာ 39%ခန္႔က ဖရီးေဒါင္းလုပ္အေနနဲ႕ေပးထားျပီး30%ကေတာ့ ေငြသြင္းရပါတယ္။အဲ့အခါ သတင္းအခ်က္နဲ့ပ ပတ္သက္တာကို အသံုးျပဳသူထံပံုမွန္ေပးပို႕မွာျဖစ္ျပီး ကုမၼဏီအေနနဲ႕လည္း ထိုသူရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတါကို ထိန္ခ်မ္ေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

လံုျခံဳေရးသည္ ပထမ အေၾကာင္းအရာ

အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ အေျခခံအေနအထားကို HIMSS 14 ကေန ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

Data အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈေၾကာင့္ 45%ခန္႔ေသာ Data ေတြ ဆံုးရႈံးမႈအေပၚ စိုးရိမ္ခဲ့ရပါတယ္။

HIPAA မွာ mHealth အေနနဲ႔ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ျပီး လူနာရဲ႕ လံုျခံဳေရးအဆင့္အတန္းကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ အေရအေသြးထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

 

ကိုယ္ပိုင္ဖုန္းသံုးျပီး က်န္းမာေရးအၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံျခင္းက ဒုတိယအင္အားအၾကီးဆံုး အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့လံုျခံဳမႈ အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

mHealth ရဲ႕ အဓိက ရည္၇ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဆရာဝန္နဲ့ လူနာၾကား ပိုနီးကပ္သြားေစဖို႕ပါပဲ။

 

 

You may be interested

တရားဝင္ မိတ္မဆက္ရေသးခင္ ေပါက္ၾကားထြက္ေပၚလာတဲ့ Mi Max 3 ရဲ႕ ပုံရိပ္မ်ား
Xiaomi
0 shares0 views

တရားဝင္ မိတ္မဆက္ရေသးခင္ ေပါက္ၾကားထြက္ေပၚလာတဲ့ Mi Max 3 ရဲ႕ ပုံရိပ္မ်ား

Tha Ra - Jul 16, 2018

[Zawgyi] Xiaomi ရဲ႕ Mi Max 3 စမတ္ဖုန္းႀကီးကို ျမင္ေတြ႕ရဖို႔ ၃ရက္သာ လိုပါေတာ့တယ္။ Mi Max 2 ရဲ႕ မ်ိဴးဆက္သစ္ စမတ္ဖုန္း ျဖစ္တဲ့ Mi Max 3 ကို လာမယ့္ ဇူလိုင္လ…

OnePlus 6 ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ (၄) ခု
FEATURES, Mobile & Tablets
357 shares62 views

OnePlus 6 ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ (၄) ခု

Ko Thuya - Jul 16, 2018

OnePlus 6 ဟာ အလြန္ေကာင္းတဲ့ စမတ္ဖုန္းပါ။ လွ်င္ျမန္စြာ အားသြင္းတဲ့ နည္းပညာဟာလည္း အံ့မခန္းပါ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မွာ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ပါရွိပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ OnePlus One ကို ၂၉၉ ေဒၚလာနဲ႔ ေရာင္းခဲ့တာပါ။…

ဖုန္မဝင္ေအာင္ ကီးဘုတ္ဒီဇုိင္းေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ MacBook Pro အသစ္ေတြ
Apple, NEWS
107 shares43 views

ဖုန္မဝင္ေအာင္ ကီးဘုတ္ဒီဇုိင္းေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ MacBook Pro အသစ္ေတြ

Nwe Oo - Jul 16, 2018

[Zawgyi] Apple MacBook Pro အသစ္ရဲ႕ကီးဘုတ္ေတြကေတာ့ အရင္တုန္းက လပ္ေတာ့ပ္ေတြေလာက္ အသံသိပ္မျမည္ေတာ့ပါဘူး။ အရင္တစ္လတုန္က ကီးဘုတ္ျပင္ဆင္တ့ဲအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ကီးဘုတ္ျပႆနာေတြေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့လို႔အဆင္ေျပေပမယ့္ အရမ္းၾကီးေျပာင္းလဲမသြားတဲ့ ကီးဘုတ္ဒီဇုိင္းေၾကာင့္ ထပ္ျပီးဖုန္ဝင္ျပႆနာေတြျဖစ္ဦးမလား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားစိတ္ပူေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြသိရေအာင္ iFixit ကေန ကီးဘုတ္ရဲ႕ ကီးေတြကိုလွန္စစ္ေဆးၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဒီတစ္ေခါက္ MacBook Pro…

Leave a Comment

Most from this category