41 Shares 15 Views

mHealth မွ ဆရာဝန္နဲ႕လူနာကို ပိုမိုရင္းႏွီးေစမယ့္ ဒီဂ်စ္တယ္လူနာအစီအစဥ္အေၾကာင္း ရွင္းျပ

Sep 18, 2017
41 15

ကန္႕လန္႔ကာေနာက္ကေန အလားအလာရွိတဲ့ ဆရာဝန္ေတြကေန ဒီကုသမႈ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႕ ေလ့က်င့္ခန္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစာရင္းကို ျပဳစုထားပါတယ္။

ေမာ္ဒန္လူနာလို႕ေခၚတဲ့ ယေန႕ေခတ္လူနာေတြဟာ အြန္လိုင္းနဲ့ စတင္ထိေတြ႔လာပါတယ္။Digital လူနာဆိုတာ ပညာတတ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ေရာ သတင္းေပးႏိုင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ပါ ဆရာဝန္က ၾကိဳသိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဆရာဝန္တစ္ဦးနဲ႕ မခ်ိန္းဆိုခင္မွာ 86%ေသာ လူနာေတါက က်န္းမာေရးနဲံ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အရာေတြကို ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြျပီး ေျပာင္းလဲမႈကိုလုပ္ပါတယ္။လူနာေတြရဲ႕ထက္ဝက္ကေတာ့ ေရာဂါနဲ႕ပတ္သက္တဲံစစ္ခ်က္ေတြကို မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႕သာ အင္တာနက္ေပၚရွာျပီး သံုးၾကပါတယ္။ေနာက္ဆံုးမွ ဆရာဝန္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႕ အစီအစဥ္ကိုဆြဲပါတယ္။

33% ထက္ပိုတဲ့ အေမရိကန္လူမ်ိဳဒေတါဟာ SOCIAL MEDIAL ကေန က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြကို ေလ့လာလိုက္စားပါတယ္။

41% ခန္႔ရွိေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေထာက္ပံ့ေနသူေတြကိုလည္း သူတို႕ေရြးျခယ္မႈရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို SOCIAL MEDIA ကေန ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။

က်န္းမာေရးအရ ေႏြးေထြးမႈ

82% ေသာ အေမရိကန္လူမ်ိဳးေတြက ဆရာဝန္ဆီက တိုက္ရုိက္အေျဖထက္ မိုဘိုင္းဖုန္းက က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္ကို ပိုေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။

52% ေသာ လူနာေတြဟာ ရုပ္ရွင္တစ္ကားလို သူတို႕ရဲ႕ စိတ္လက္ခ်မ္းသာမႈေတြနဲံ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္၇ာေတြကို ေျပာျပခ်င္ၾကပါတယ္။

84% ေသာ လူနာေတြကေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ေဆးဝါးမွတ္တမ္းေတြကို ONLINE မွာ စာရင္းျပုစုေပးထားမယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကသူေတြပါ။

88% ေသာ သမားေတာ္ေတြကေတာ့ သူတို႕လူနာေတြရဲ႕ အိမ္ေနရင္းအေျခအေနေတြပါ မျပတ္ေစာင့္ၾကပ္ေပးခ်င္ေတြပါ။သူတို႕ရဲ႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေတြယေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္နဲ႕ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာေတြ အတြက္ေရာေပါ့။

3 ေယာက္ အနက္ လူနာ တစ္ေယာက္ႏႈန္း

အင္တာနက္လမ္းညႊန္ကေနတဆင့္ ဆရာဝန္နဲ႕ ဆက္သြယ္ဖို႕ အသံုးျပဳၾကပါါတယ္။

အဲ့ဒီလိုပဲ 70%ေသာ လူနာေတြကလည္း အဆင္ေျပလြယ္ကူတဲ့ နည္းျဖစ္တဲ့ အင္တာနက္လမ္းညႊန္မႈနဲ႕ ဆရာဝန္ေတြကို ဆက္သြယ္ဖို႕ အသင့္ရွိေနၾကပါျပီ။

64% ခန္႔ လူနာေတြကလည္း သူတို႕ရဲ႕ က်န္းမာေရးေဆးစစ္ခ်က္ေတြကို အင္တာနက္ကေနတစ္ဆင့္ ဆရာဝန္ေတါဆီက လက္ခံရယူေနဆဲပါပဲ။

လူနာေတြရဲ႕ 60% ကေတာ့ သူတို႕ကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားတဲ့ ေဆးဝါးေတြကို သုေတသနအရမွတ္တမ္းအား ပိုနားလည္ေအာင္ခ်ျပေစခ်င္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါမွမဟုတ္ ထပ္တူညီမွွ်ရွိျပီးသားအရာရွိရင္လည္း ဓာတ္ခြဲရာမွာ ထည့္သြင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မလားဆိုတာေရာေပါ့…။

52% ေသာ စားသံုးသူေတြဟာ က်န္းမာေရးနဲ့ လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ အစားအေသာက္အေနအထိုင္ေနာက္ကို ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္လာၾကပါျပီ။

mHealth လို႕ ေခၚတဲ့ နည္းပညာဟာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆီသို႕ အေကာင္းဘက္က လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့ျပီးသူတို႕ရဲ႕ ေနထိုင္မႈကိုပိုတိုးျမွင့္လာေစပါတယ္။

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူ အေ၇အတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စမတ္ဖုန္းနဲ႔ ေမာ္နီတာကေန သူတို႕ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္။

2012 မွာ 75 မီလ်ံနီးပါးရွိျပီးေတာ့ 2014 ႏ်စ္ကုန္ပိုင္းမွာေတာ့ 3 ခ်ိဳး 1 ခ်ိဳး ထိျမွင့္ တက္သြားပါတယ္။

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေတြဟာလည္း  70% နီးပါးထိ အျမင့္ဆံုးေရာင္းအားနဲ့ ေရာင္းရေနဆဲပါပဲ။

2018 မွာ အားကစားနဲ႕ ပတ္သက္တဲံ က်န္းမာေရးအဝတ္အစားေတြဟာ 112 မီလ်ံအထိ ျမွင့္တက္လာႏိုင္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

274 မီလ်ံ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ Application ေတြကို တစ္ဦးပိုင္ အသံုးျပဳဖို႕အတြက္ ေဒါင္းလုပ္ ေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီဂ်စ္တယ္ လူနာေတြရဲ႕ လုံျခံဳေရးဆက္သြယ္မႈေတြဟာ mHealth ရဲ႕ အဓိကေအာင္ျမင္မႈ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

Fitness/Health Apps ေတြဟာ 39%ခန္႔က ဖရီးေဒါင္းလုပ္အေနနဲ႕ေပးထားျပီး30%ကေတာ့ ေငြသြင္းရပါတယ္။အဲ့အခါ သတင္းအခ်က္နဲ့ပ ပတ္သက္တာကို အသံုးျပဳသူထံပံုမွန္ေပးပို႕မွာျဖစ္ျပီး ကုမၼဏီအေနနဲ႕လည္း ထိုသူရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတါကို ထိန္ခ်မ္ေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

လံုျခံဳေရးသည္ ပထမ အေၾကာင္းအရာ

အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ အေျခခံအေနအထားကို HIMSS 14 ကေန ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

Data အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈေၾကာင့္ 45%ခန္႔ေသာ Data ေတြ ဆံုးရႈံးမႈအေပၚ စိုးရိမ္ခဲ့ရပါတယ္။

HIPAA မွာ mHealth အေနနဲ႔ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ျပီး လူနာရဲ႕ လံုျခံဳေရးအဆင့္အတန္းကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ အေရအေသြးထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

 

ကိုယ္ပိုင္ဖုန္းသံုးျပီး က်န္းမာေရးအၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံျခင္းက ဒုတိယအင္အားအၾကီးဆံုး အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့လံုျခံဳမႈ အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

mHealth ရဲ႕ အဓိက ရည္၇ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဆရာဝန္နဲ့ လူနာၾကား ပိုနီးကပ္သြားေစဖို႕ပါပဲ။

 

 

You may be interested

Android Device က ရုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုေတြကို TV မွာ ၾကည့္ရႈနည္းမ်ား
FEATURES, Mobile & Tablets, Softwares & Application
0 shares0 views

Android Device က ရုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုေတြကို TV မွာ ၾကည့္ရႈနည္းမ်ား

Ko Thuya - Mar 26, 2019

သင့္ရဲ႕ Android Device မွ ဓါတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို တီဗီမွာ ၾကည့္ခ်င္ရင္ ခ်ိတ္ဆက္နည္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ဖုန္းကို စမတ္တီဗီမ်ားနဲ႔သာ ၀ိုင္ဖိုင္ဆက္သြယ္မႈကေန ႀကိဳးမဲ့ ခ်ိိတ္ဆက္ႏုိင္တာ မဟုတ္ဘဲ သာမာန္တီဗီမ်ားနဲ႔လည္း ႀကိဳးမဲ့ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္နည္းမ်ား ရွိပါတယ္။ WiFi…

Sharp ကလည္း Foldable ဖုန္း ထုတ္ေတာ့မွာလား
Mobiles & Tablets, NEWS
9 shares3 views

Sharp ကလည္း Foldable ဖုန္း ထုတ္ေတာ့မွာလား

Nigma - Mar 26, 2019

မိုဘိုင္းနည္းပညာရဲ႕ ေနာက္ထပ္ ဆန္းသစ္မႈတခုကတာ့ ေခါက္ခ်ိဳးႏိုင္တဲ့ Foldable ဖုန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလာေလာဆည္ Foldable ဖုန္းဆိုလို႔ Samsung နဲ႔ Huawei တို႔ပဲ ေကာင္းေကာင္း ရွိပါတယ္။ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း Xiaomi, Lenovo, Motorola စတဲ့ ကုမၸဏီေတြလည္း…

P30 မိတ္ဆက္ပြဲကို ပြဲဆူေအာင္ လုပ္ေပးတယ္ဆိုၿပီး Apple အား ခနဲ႔လိုက္တဲ့ Huawei
Android, Apple, Huawei
39 shares36 views

P30 မိတ္ဆက္ပြဲကို ပြဲဆူေအာင္ လုပ္ေပးတယ္ဆိုၿပီး Apple အား ခနဲ႔လိုက္တဲ့ Huawei

Ko Thuya - Mar 26, 2019

Apple က မေန႔က ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ားကို မေန႔ကပဲ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ဟြာေ၀းက ဒီေန႔မွာ P30 Series မ်ားကို မိတ္ဆက္ေတာ့မွာပါ။ သူတို႔ရဲ႕ မိတ္ဆက္ပြဲမ်ားက အခ်ိန္တိုက္ဆိုင္သြားပါတယ္။ ဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး Huawei Ireland က Apple ကို…

Leave a Comment

Most from this category