အူရီဒူးအေရာင္းဆိုင္မ်ားကို ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ ဂိတ္မ်ား အားလံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိ

အူရီဒူးျမန္မာမွ ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ားကို ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိ္င္ရာ ေလဆိပ္ အေဆာက္အဦ၏ ဂိတ္မ်ားအားလံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားလုိက္ျပီ ျဖစ္တယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီ အူရီဒူးအမွတ္တံဆိပ္အေရာင္းဆိုင္ မ်ားကို Terminal 1၊ Terminal 2 ႏွင့္ ျပည္တြင္းေလဆိပ္အေဆာက္အဦမ်ားအားလံုး၏ ဂိတ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားအားလံုးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေပးထားတဲ့အတြက္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားသူမ်ားအားလံုးသည္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သို႕ ဆိုက္ေရာက္စဥ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာရာတြင္လည္းေကာင္း အူရီဒူးကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးကို အလြယ္တကူရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ရွိ အူရီဒူးကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္အေရာင္းဆုိင္မ်ားအားလံုးကို ေန႕စဥ္ နံနက္ ၇းဝဝ နာရီမွ ည ၈းဝဝ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ေပးထားျပီး အူရီဒူးျမန္မာမွ ဆိုင္မ်ားသုိ႕လာေရာက္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈရယူသည့္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ဆင္းကတ္မ်ားေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ ျခင္း၊ ကတ္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ကတ္ေပ်ာက္ျခင္းအတြက္ ျပန္လည္အစားထိုး လဲလွယ္ေပးျခင္း၊ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ပ်က္စီးသြားပါက ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးျခင္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္း ဟန္းဆက္မ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ Fun Tone ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား ( My Ooredoo App, စိုက္ပ်ိဳး App, App Zone အစရွိသျဖင့္ ) ထည့္သြင္းေပးျခင္း အစရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္လ်က္ရွိတယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေလဆိပ္အေဆာက္အဦတုိင္းတြင္ အူရီဒူးအေရာင္းဆုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည့္အတြက္ အူရီဒူးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခား အေဆာက္အဦရွိဂိတ္မ်ားသို႕ တကူးတက သြားေရာက္ဝယ္ယူစရာမလိုေတာ့ဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလြယ္တကူရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။

Ref : Ooredoo

 

%d bloggers like this: