ဆက်သွယ်ရေး ကြီးကြပ်မှု ကော်မရှင် ဥပဒေ(မူကြမ်း) (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) အကြံပြု ရန် ဖိတ်ခေါ်

မြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မရှင် ဥပဒေ(မူကြမ်း) (မြန်မာဘာသာ) အား (၅၊၄၊၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် အများပြည်သူ သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ဝန်ကြီးဌာန Website တွင် တင်ပြခဲ့ရာမှ ယခုအခါ အဆိုပါ ဥပဒေမူကြမ်းအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုချက်( unofficial working translation) အား ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ပညာရှင်များမှ လိုအပ်သည်များ အကြံပြုဆွေးနွေးပေးနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း သိရသည်။

MCIT

%d bloggers like this: