ကမာၻ႔လစာအေကာင္းဆုံး အလုပ္မ်ား စာရင္းမွာ နည္းပညာရွင္မ်ား ေအာက္ဆုံးေရာက္ရွိ

ကမာၻေပၚက လစာအေကာင္းဆုံး အလုပ္အကုိမ်ား စာရင္းကုိ ျပီးခဲ့တဲ့ အဂၤါေန႔ LinkedIn လူမႈကြန္ယက္ကေန ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ေဆာ့ဖ္၀ဲအင္ဂ်င္နီယာ အပါအ၀င္ နည္းပညာအလုပ္အကုိင္မ်ား မွာ ေအာက္ဆုံးေနရာမ်ားမွာ သာ ပါ၀င္လာခဲ့တယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။

ထိပ္တန္း အလုပ္အကုိင္ စာရင္း ရဲ႕ ပထမေနရာမွာ Cardiologist ႏုလုံးအထူးကု ဆရာ၀န္ ေတြရဲ႕ လစာ က အျမင့္မားဆုံး ျဖစ္ျပီး တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သိန္း ၅ ေသာင္း ၆ ေထာင္ ႏႈန္းထား ရရွိၾကျပီး တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၃ သိန္း၊ ၅ေသာင္း ၅ေထာင္ ႏႈန္း ရရွိၾကတဲ့ Radiologist ေတြကေတာ့ ဒုတိယ ေနရာမွာ တည္ရွိေနပါတယ္။

 

အဲဒီစာရင္း အရ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အုိင္တီ ပုိင္းဆုိင္ရာ နည္းပညာ ရွင္ေတြ က ထိပ္ဆုံးတန္း အလႊာမွာ ရွိမေနဘဲ အဆင့္ ၁၁ မွာ မွ စတင္ တည္ရွိျပီး နည္းပညာပုိင္းပညာရွင္ေတြ ရဲ႕ အျမင့္ဆုံး ဟာ ေဆာ့ဖ္၀ဲအင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္ျပီး သူရဲ႕ တစ္လစာ ႏႈန္းထား ဟာ ေဒၚလာ ၁ သိန္း ၆ ေသာင္း ၈ ေထာင္ ႏႈန္းထားက ေန စတင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ အင္ဂ်င္နီယာ ဒါရုိက္တာ ဟာ ၁ သိန္း ၆ ေသာင္း ၄ ေထာင္ ႏႈန္း တည္ရွိေနတယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။ linkedin ဟာ ဒီစာရင္း ကုိ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ေလာက ထဲမွာ ရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ စက္ရုံေတြ ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ စိစစ္ျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

အလုပ္အကုိင္ေနရာေတြ အတြက္ လစာႏႈန္းထားေတြကုိ LinkedIn ရဲ႕ စာရင္းအတုိင္း ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

1. Cardiologist – $356,000

2. Radiologist – $355,000

3. Anesthesiologist – $350,000

4. Surgeon – $338,000

5. Medical Director – $230,000

6. Pathologist – $225,000

7. Physician (general) – $220,000

8. Hospitalist – $220,000

9. Psychiatrist – $218,000

10. Senior Corporate Counsel – $175,000

11. Staff Software Engineer – $168,000

12. Dentist – $165,000

13. Director of Engineering – $164,000

14. Tax Director – $161,000

15. Director Product Management – $160,000

16. Patent Attorney – $160,000

17. Anesthetist – $156,000

18. Senior Software Engineering Manager – $155,000

19. Global Marketing Director – $155,000

20. Podiatrist – $150,000

 

Ref : LinkedIn

Comments

comments

Top