၁၉၄၉ခုႏွစ္ရဲ႕ ဒီေန႔မွာ Magnetic Ferrite Core Memory ကုိ မူပုိင္ခြင့္တင္ခဲ့ပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယေန႔ေခတ္မွာ ကြန္ပ်ဴတာေတြ၊ စမတ္ဖုန္းေတြ၊ တက္ဘလက္ေတြ၊ အစရွိတဲ့ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပစၥည္းေတြမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသံုးျပဳေနတဲ့ Core Memory ေတြကုိ ၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ရက္ေန႔မွာ မူပုိင္ခြင့္တင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီပစၥည္းေတြကို မူပုိင္ခြင့္တင္ခဲ့သူကေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံဖြား အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္ ေဒါက္တာ An Wang ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

An Wang ဟာ သူတီထြင္ခဲ့တဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ “Pulse Transfer Controlling Devices” လုိ႔ ကနဦးမွာ ေခၚတြင္ၿပီး မူပုိင္ခြင့္တင္ခဲ့တာပါ။ ကြန္ပ်ဴတာဒီဇုိင္နာအေနနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ စက္လႈပ္ရွားမႈေတြ အသံုးျပဳစရာမလုိပဲနဲ႔ သံလုိက္ဂုဏ္သတၱိနဲ႔ ဖတ္ရႈသိမ္ဆည္းႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့တာပါ။

ဒါေၾကာင့္ Wang တီထြင္ခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းဟာ ေနာက္ပုိင္း ကြန္ပ်ဴတာေတြရဲ႕ တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမွာ Core Memory အျဖစ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲၿပီး အဓိကက်တဲ့ အခန္းက႑တစ္ရပ္က ပါဝင္ခဲ့တာပါ။

အဲ့ဒီေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာမွာေတာ့ An Wang ဟာ Wang Laboratories ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

Ref: Computer History, Day In Tech

%d bloggers like this: