ဂ်ပန္ျပည္တြင္းက Bus ကားေတြမွာ USB အားသြင္းေပါက္ေတြ တင္ဆင္

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္းက bus ကားစီး ခရီးသြားျပည္သူေတြ အဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ bus ကားေတြေပၚမွာ USB အားသြင္းေပါက္ေတြ တပ္ဆင္ေပးလိုက္...

နည္းပညာအသုံးခ် စြမ္းအားျမင္႔ လက္နက္ဆန္း ၁၀မ်ိဳး

ကြန္ပ်ဴတာ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ႏုိင္ငံေတြအထိပါ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျပီး နည္းပညာ နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ Milarty Tech လုိ႔

Top