(၂၀၁၇) ကစလို႔ ႏွစ္စဥ္ mobile game ေတြထပ္မံထုတ္လုပ္ဦးမယ့္ Nitendo

Pokemon Go ထက္ေတာင္ ပိုမိုေရပန္းစားခဲ့တဲ့ Super Mario Run ရဲ႕ တီထြင္သူျဖစ္တဲ့ Nitendo ဟာ လာမယ့္ (၂၀၁၇) ခုနွစ္ကစလို႔ ႏွစ္

Top