၂၀၁၆ ခုႏွစ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး တန္ဖိုးနည္း စမတ္ဖုန္းမ်ား

အေမရိကန္ႏုိင္ငံလို ခ်မ္းသာတဲ့ ႏုိင္ငံမွာေတာင္ တန္ဖိုးနည္း စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ရွိေနပါတယ္။ တန္ဖိုးနည္း စမတ္ဖုန္းမ်ားဟာ ဖြံ႕...

ဆယ္ရက္ေက်ာ္ အသုံးခံႏုိင္ေစမယ့္ စူပါဘက္ထရီ တစ္မ်ဳိးကုိ သိပၸံပညာရွင္မ်ား စမ္းသပ္လ်က္ရွိ

အလြယ္တကူ ေရႊ႔ေျပာင္းႏုိင္တဲ့အျပင္ ေကြးႏုိင္ ညြတ္ႏုိင္ေစၿပီး စူပါစြမ္းအား အျပည့္ ရရွိေစမယ့္ စူပါဘက္ထရီ တစ္မ်ဳိး ကုိ သိပၸံ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ေတြ႔ရွိရဦးမည့္ နည္းပညာ မ်ား

Flexible Displays ၾကီးမားတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစားရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ရယူတဲ့အခါ ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့သူတုိ ့ကေလးပါတယ္။ အ...

Note 7 ေရာင္းခ်မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီး ဖုန္းသံုးစြဲမႈကုိလည္း လံုးဝရပ္တန္႔ၾကဖုိ႔ Samsung သတိေပးလုိက္ၿပီ

Samsung ဟာ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ သူတုိ႔ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အေကာင္းဆံုးလုိ႔သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ဖုန္းအေပၚလက္ေလွ်ာ့လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖ...

Top