စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ရဲ႕ မလွ်ဳိ႕၀ွက္ထားတဲ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (၄၀)

စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ Apple ကုမၸဏီ ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာေလာက ရဲ႕ တီထြင္ပညာရွင္တစ္ဦး အျဖစ္လည္း အားလုံး က အသိအ...

ေခတ္သစ္မ်ိဳးပြားနည္း

တစ္ရက္တြင္အေဖျဖစ္သူကုိ သားငယ္ကေမးသည္။ "ေဖေဖ၊ သားကုိဘယ္လုိေမြးခဲ့တာလဲဟင္" အေဖျဖစ္သူကစဥ္းစားလုိက္ၿပီး "အာ၊ ေကာင္းၿပီ။ သ...

Top