နာဆာက ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္းကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ဖို႔ ၿဂိဳလ္တုမ်ားကို လႊတ္တင္ - DigitalTimes.com.mm

နာဆာက ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္းကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ဖို႔ ၿဂိဳလ္တုမ်ားကို လႊတ္တင္

နာဆာက ၾကာသပေတးေန႔မွာ Cyclone Global Navigation Satellite System စီမံကိန္းကို စတင္လိုက္ၿပီး ၿဂိဳလ္တုငယ္ ၈ လံုးကို အာကာသထံ လႊတ္တင္လိုက္ပါတယ္။ တနလၤာေန႔နဲ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ စမ္းသပ္လႊတ္တင္ဖို႔ ၂ ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ နာဆာက ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စင္းကေန Pegasus XL ေရာ့ကတ္ျဖင့္ ၿဂိဳလ္တုမ်ားကို အာကာသထံ လႊတ္တင္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿဂိဳလ္တုငယ္မ်ားက အပူပိုင္းဇုန္ရွိ ပင္လယ္မ်ားမွ ေလတိုက္ႏႈန္းကို တိုင္းတာတြက္ခ်က္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို တိုင္းတာျခင္းျဖင့္ မိုးေလ၀သပညာရွင္မ်ားက ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို နားလည္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿဂိဳလ္တုမ်ားက ရာသီဥတု ေဒတာမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေကာက္ယူေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဟာရီကိန္းနဲ႔ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမ်ားရဲ႕ သက္တမ္းကို အေသးစိတ္ေလ့လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ မုန္တိုင္းမ်ားကို ပိုမိုတိက်စြာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဂိဳလ္တုမ်ား အာကာသထံ လႊတ္တင္တာ ေအာင္ျမင္ေပမယ့္ နာဆာက ၿဂိဳလ္တုမ်ား သင့္ေတာ္မွန္ကန္စြာ အလုပ္လုပ္လားဆိုတာ ဆက္လက္ ေလ့လာေနပါတယ္။

Ref : mashable

Comments

comments

Top